Peninjauan dan Penyerahan Bantuan Pangan Non Tunai Berupa Beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog Sukamaju

Kamis, 26 Oktober 2023
Gudang Bulog Sukamaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan

Presiden RI:
Ibu-ibu saya lihat senang semua?

Para Peserta:
Senang.

Presiden RI:
Senang?

Para Peserta:
Senang.

Presiden RI:
Yang enggak senang silakan tunjuk jari, saya beri sepeda.

Kemudian, September – Oktober – November sudah di terima berapa kali?

Para Peserta:
Tiga.

Presiden RI:
Tiga juga, sudah? Sudah di terima tiga (kali) juga?

Para Peserta:
Iya.

Presiden RI:
Saya akan tambahkan Desember satu (kali) lagi.

Para Peserta:
Alhamdulillah.

Presiden RI:
Siapa yang enggak setuju, tunjuk jari, saya beri sepeda?

Terus saya ingin bertanya, satu, ada dua pertanyaan nanti. Hadiahnya sepeda.

Siapa yang hafal Pancasila? Tunjuk jari. Sebentar.

Presiden RI:
Nama?

Peserta-1:
Aliani, Pak.

Presiden RI:
Bu Aliani? Bu Lia? Bu Aliani?

Langsung, Pancasila, satu.

Peserta-1:
Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Presiden RI:
Sebutkan lima nama ikan?

Bu Rohmalasari. Bu Rohmalasari, sebutkan lima nama ikan?

Peserta-2:
Mujair.

Presiden RI:
Sebentar, pelan-pelan. Ikan mujair, betul. Terus?

Peserta-2:
Patin.

Presiden RI:
Ikan patin, betul. Terus?

Peserta-2:
Kembung.

Presiden RI:
Ikan?

Peserta-2:
Kembung.

Presiden RI:
Ikan kembung, betul. Empat?

Peserta-2:
Ikan bandeng.

Presiden RI:
Ikan bandeng, betul. Kelima?

Peserta-2:
Ikan sarden atau sardencis. Sarden itu anu Pak, anu Pak, ikan laut.

Presiden RI:
Iya tahu, betul, betul. Selamat, Bu.

Peserta-2:
Terima kasih, Pak. Hore.

Presiden RI:
Ini sepedanya. Sepedanya mau ndak sepeda?

Peserta-2:
Mau lho, Pak.

Presiden RI:
Iya di bawa, sudah.