Penyerahan Zakat Kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Secara Daring Melalui Video Conference tahun 2020

Selasa, 12 Mei 2020
Istana Merdeka, Jakarta

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah pada hari ini, saya bersama dengan Bapak Wakil Presiden dan para Menteri bisa melaksanakan kegiatan zakat yang dilakukan secara online.

Berzakat merupakan kewajiban setiap umat muslim untuk berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita, utamanya para mustahik. Saya berharap dana zakat yang dihimpun oleh Baznas dapat digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, dampak dari pandemi Covid-19.

Dan terakhir, saya mengajak para muzaki, para pemberi zakat, untuk memberikan zakat melalui Baznas supaya lebih aman, supaya lebih teratur, supaya lebih tepat penyalurannya.

Semoga zakat yang kita keluarkan menyempurnakan ibadah puasa kita dan menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah SWT.

Terima kasih.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim,
Pada hari ini, Selasa 12 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1441H. Saya, Presiden Republik Indonesia menyerahkan dana zakat sebesar sebagaimana yang terlampir kepada Baznas untuk disalurkan kepada mustahik.