Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan Peserta Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) Magelang

Senin, 29 Januari 2024

Mungkin lebih dari empat tahun saya tidak berjumpa dengan para nasabah PNM Mekaar, dan hari ini di 2024 yang pertama berjumpa adalah nasabah dari Kabupaten Magelang.

Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada AO yang telah mendampingi para nasabah untuk tetap disiplin dalam mengangsur, untuk memberikan pendampingan agar terus semuanya kerja keras sehingga PNM Mekaar ini betul-betul menjadi program yang bermanfaat bagi rakyat, tidak hanya urusan pinjam-meminjam, tapi memberikan edukasi, mendidik kita semuanya untuk disiplin, untuk kerja keras dalam mengangkat ekonomi nasional kita, mengangkat ekonomi keluarga kita.